Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Смедеревска Паланка
ЗГРАДА ПРВЕ ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ У АЗАЊИ
Zgrada prve zemljoradnicke zadruge u azanji
Zgrada prve zemljoradnicke zadruge u azanji (2) 1386179620 Zgrada prve zemljoradnicke zadruge u azanji (3) 1386179623

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1982)

Земљорадничка задруга у Азањи основана је 1894. године, као друга задруга у Србији. За потребе њеног функционисања подигнута је у периоду 1920-1927. године у центру Азање зграда земљорадничке задруге. У првој фази је саграђен део објекта који данас чини његово приземље, а у другој фази је 1927. године изграђена још једна етажа са поткровљем. У литератури се као пројектант овог здања наводи архитекта Бранислав М. Поповић.

Објекат има сложену основу изведену у облику латиничног слова Л. Својим уличним фасадама, зграда прати правце регулационих линија двају улица на чијој се раскрсници налази. Састоји се од подрума изведеног испод југозападног дела објекта, приземља, спрата и поткровља. Зграда је изведена у мешовитом конструктивном систему и фундирана на темељима израђеним од камена. Подрумски и приземни део објекта, изведени су у масивном конструктивном систему са носећим зидовима од опеке положене у малтер. Спратни део, који је подигнут у другој фази зидања зграде, изведен је у бондручном конструктивном систему са испуном од опеке и дрвеним гредама које су видне на фасадама. Међуспратна и кровна конструкција су од дрвета. Кров је сложене основе са благим нагибима кровних равни и у поље дубоко препуштеним стрехама. Кровни покривач је бибер цреп.

Фасаде зграде различито су обрађене према етажама. Приземље је омалтерисано, док је профилација изведена опеком и сконцентрисана око прозора и врата. Приземље је са два пиластра правилно подељено на централно поље са улазом, и бочна са по једним прозором. Спрат је од приземља одвојен подеоним венцем и у целости израђен у бондруку са испуном од жуте фасадне опеке. Ликовност је наглашена извођењем централног „белведера“ у крову.