Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Велика Плана
ЗГРАДА СТАРЕ КЛАНИЦЕ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ
Zgrada stare klanice u v plani (1) 1385143184
Zgrada stare klanice u v plani (2) 1385143186

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1983)

Стара кланица је део некадашњег комплекса привредно-индустријских објеката које су у Великој Плани у периоду од 1886. до 1928. године подигли немачки индустријалци Кристијан Шојс и Вилхелм Шумахер. Пројекат, по коме је почeтком XX вeкa подигнута Стара кланица, урадио је „Инжењерско-технички биро Стојана Вељковића и Ото Лоренца“.

Овај објекат привредно-индустријске намене изведен је у мешовитом конструктивном систему са тракастим темељима велике носивости израђеним од опеке и бетона. Mасивни конструктивни зидови су изведени од опеке која је положена у малтер. Носећи стубови, спиралне степенице у кули и међуспратна конструкција су израђени од армираног бетона.

Зграда Старе кланице има разуђену основу у облику латиничног слова „L“ са кулом овалног пресека, која је изведена на споју два крила објекта. У структурном смислу, здање се састоји од подрума, приземља, спрата и високог поткровља. Кров објекта има сложену форму, кровна конструкција је дрвена, а кровни покривач је цреп. У унутрашњости објекта све етаже су међусобно повезане вертикалним комуникацијама - лифтом теретног типа и степеништем. Фасаде објекта, укључујући и профилацију, никада нису биле малтерисане и изведене су од опеке у „натур обради“. У ликовно обликовном смислу, витка силуета куле скоро пуног овалног пресека, са кровом у облику осмостране пирамиде, представља доминантни елемент у укупном обликовању архитектонског корпуса зграде.

Овај објекат монументалних размера у време изградње, складних пропорција, јединственог облика, правилних ритмова, технике обраде фасада и примењене естетике, представља изузетно вредан пример индустријске архитектуре у Србији с почетка XX века.