Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Петровац
ЗГРАДА СТАРЕ МЕХАНЕ МИРОСЛАВА ЖИВОТИЋА У ОРЉЕВУ
Zgrada stare mehane miroslava zivotica u orljevu 1388784316

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1986)

Зграда старе механе Мирослава Животића у Орљеву саграђена је средином XIX века. Лоцирана је у самом центру села, на главном сеоском друму.

Изведена је као приземан објекат са укопаним подрумом са јужне стране и тремом на  западној фасади. По величини и функционалној организацији простора припада развијеном типу пословно-стамбене зграде. Правоугаоне је основе димензија 19,70 Х 13,35 м  грађена у бондручном систему са испуном од чатме. Кров је на четири воде покривеним ћерамидом. Западну, уличну, фасаду одликује отворени увучени трем са лажним моравским луцима. Таваница трема је од шашовца, а под од набијене земље. Током времена механа је претрпела одређене преправке. Сви спољни носећи зидови су срушени 1947. године, озидани печеном опеком у кречном малтеру, олепљени блатом и окречени.

Просторно је подељена на три целине по шеми српске троделне куће. Издвајање ових целина је наглашено пружањем попречних ходника који преграђују објекат по читавој ширини и функционално раздвајају главни централни садржај који чине кафана, кухиња и остава од просторија пратеће намене: пекаре и соба за преноћиште на севереној и  механџијиног стана и просторије изнад подрумског улаза на јужној страни. У просторији где је била кафана налазило се опеком озидано затворено огњиште „камин“. Од старог кафанског инвентара готово ништа није било сачувано. Механа је радила до Другог светског рата, а затим је у једном делу био постављен млин за млевење жита, док је у другом била продавница.

Објекат се данас налази у веома лошем стању, запуштен и руиниран.