Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Велико Градиште
ЗГРАДА СТАРОГ НАЧЕЛСТВА
Zgrada so u velikom gradistu (1) 1388753939
Zgrada so u velikom gradistu (2) 1388753942 Zgrada so u velikom gradistu (3) 1388753945 Zgrada so u velikom gradistu (4) 1388753947

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1981)

На западном ободу простора који је некада вероватно обухватао антички Pincum, близу обале Дунава, на тадашњем Житном тргу подигнуто је око 1904. године здање Старог среског начелства, по пројекту Милорада Рувидића, једног од највећих архитеката Србије с краја XIX и почетка XX века. У оквиру истог објекта, били су смештени још и пошта и телеграф.

Зграда има сложену основу која прати правце пружања регулационих линија Трга и улица Мирослава Тирше и Сарајевске. Основна архитектонска концепција објекта је заснована на примени ренесансног принципа пуне симетрије у односу на осу угаоног решења позиције главног улаза у објекат. Бочни-улични трактови здања се у својој пуној дужини састоје од приземља и спрата, са посебно наглашеним овалним угаоним преломима изнад којих су изведене витке куполе. За разлику од њих, централни ризалит, који представља основну архитектонску доминату објекта, изведен је у облику куле октагоналног пресека. У односу на бочне трактове, ова кула има још један спрат изнад кога је, у форми осмостране зарубљене пирамиде, изведена купола нешто тежих пропорција.

Ликовност свих уличних фасада, које су отмено лепе и богато декорисане, заснована је на академистички правилном поретку непрекинутих лизена које су испод кровног венца завршене крупном декоративном пластиком изведеном у духу чисте сецесије. Између лизена су фасадна поља која су по хоризонтали подељена другостепеном парапетном пластиком изведеном у виду стилских фестона са мотивима сецесије. За разлику од спрата, где је декоративна пластика око фасадних отвора задржала дух сведеног класицизма, у приземљу објекта, пластика је попримила скоро потпуно сведене форме, врло блиске сецесији.

У оквиру укупног фонда градитељског наслеђа које се налази на територији општине Великог Градишта, зграда Среског начелства представља један од највреднијих примера профанe архитектуре чија репрезентативна ликовност у потпуности одговара намени објекта. У складу са таквим вредновањем зграда Старог начелства недавно је добила нови изглед када су завршени обимни конзерваторско-рестаураторски радови на фасадама зграде.