Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Смедерево
ЗГРАДА СТАРОГ ОПШТИНСКОГ ДОМА
Zgrada opstinskog doma (1) 1383162973
Zgrada opstinskog doma (2) 1383162974 Zgrada opstinskog doma (3) 1383162975 Zgrada opstinskog doma (5) 1383162976 Zgrada opstinskog doma 1383162977

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1986)

На предлог општинских одборника и „Удружења добротвора“, који су поклонили плац и делимично учествовали у финансирању изградње, по пројекту који је 1926. године израдио чувени архитекта царске Русије, академик Николај Краснов, у самом центру града, на правилним регулационим линијама некадашњих улица Вожда Карађорђа и Краља Александра, подигнута је 1928. године зграда бившег Општинског дома у Смедереву.

Ово здање се одликује масивном и репрезентативном архитектуром са наглашеном хоризонталном елевацијом. Објекат има сложену основу, а састоји се од подрума испод једног дела зграде, приземља и спрата. Улични фронтови су неједнаке дужине и окренути су ка Тргу Републике, односно делу садашњег проширења Трга Републике, на коме је фонтана са скулптуром „Купачице“ рад вајара Александра Зарина. Ликовност објекта остварена је јединственим третманом фасадних фронтова и заснована је на снажном контрасту хоризоталног и вертикалног. Правилан ритам поделе по вертикали и на тај начин наглашена вертикалност фасадних поља унутар којих су формирани отвори, постигнут је применом тешких удвојених пиластера са израженим хоризонталним фугама. Уз уочљиво одсуство хоризонталних подеоних венаца, објекат својим габаритом и масама, као и истакнутим кровним венцем са балустрадом има наглашену хоризонталност као основну ликовну детерминанту читавог објекта. Посебност архитектуре објекта представља угаоно концепцијско решење са главним улазним делом који је наглашен са четри високе фигуре у контрапосту. Ове скулптуре су постављене на балустради и представљају персонификацију правде, рада, науке и културе. Спецификум укупне архитектуре ентеријера објекта, чини некада скупштинска, а данас биоскопска сала, простор који у пројектантском смислу представља изузетно елегантно и сврсисходно решење изузетних акустичких својстава.

У целости, архитектура Општинског дома одише духом зрелог и на један посебан начин иновативног еклектицизма двадесетих година прошлог века.