Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Смедеревска Паланка
ЗГРАДА У КОЈОЈ ЈЕ СТАНОВАО ЈОСИП БРОЗ ТИТО У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
Kuca u kojo je stanovao jb tito
Kuca u kojo je stanovao jb tito (2) 1386179836

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1982)

Кућа у којој је становао Јосип Броз Тито у периоду 1926-1927. године, налази се у некадашњој улици Џемала Биједића, данас улици Јована Цвијића бр. 67 у Смедеревској Паланци. Подигнута вероватно крајем XIX века, припада групи објеката народне архитектуре без јасних типолошких карактеристика. Кућа је приземна, плитко фундирана са темељима од печене опеке старог формата. Изведена је у бондручном конструктивном систему са испуном од плетера и делом непечене опеке. У свом изворном облику, имала је скоро квадратну основу скромних димензија. Састојала се од две, међусобно повезане просторије, између којих је преградни зид са огњиштем на средини. Кровна конструкција је дрвена, кров је четвороводни, кровне равни су благог нагиба, а кровни покривач је густо постављена ћерамида старог облика. Фасаде су малтерисане блатним малтером и у свом изворном облику биле су окречене. Око 1930. године, на северозападној страни објекта је извршена доградња помоћне просторије. Данас, ова доградња чини саставни део објекта. Током протеклих времена, двориште куће у коме су се налазили бунар, још један објекат и мобилијар некадашњег домаћинства власника Жике Ђорђевића, услед разних нестручно изведених интервенција изгубили су своју изворну ликовност и концепцију.

Због свог историјског а у одређеној мери и архитектонског значаја, кућа у којој је становао Јосип Броз прeтворeна је у спомeн музej. Нa њeму су 1982. годинe изведени обимни конзeрвaторско-рeстaурaторски рaдови. Обjeкaт је у целости врaћeн у првобитно стaњe, сaмо сaдa сa новом нaмeном. Непосредно пре извођења конзерваторско рестаураторских радова, на кућу је 1977. године постављена бронзана плоча са ликом Јосипа Броза испод кога је натпис „У овој кући крајем 1926. и почетком 1927. као радник фабрике вагона становао је председник СФРЈ ЈОСИП БРОЗ ТИТО“.