Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Голубац
ЗГРАДА У УЛИЦИ ВЕЉКА ДУГОШЕВИЋА БР.110 У ГОЛУПЦУ
Zgrada u ul veljka dugosevica 110 u golupcu (1) 1388607658
Zgrada u ul veljka dugosevica 110 u golupcu (2) 1388607662 Zgrada u ul veljka dugosevica 110 u golupcu (3) 1388607666

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1983)

У главној улици у Голупцу, која је једно време носила име по народном хероју Вељку Дугошевићу, а данас је то Улица Цара Лазара, налази се кућа коју је 1893. године подигао богати голубачки трговац Вићентије З. Недељковић. За средину у којој се налази ова грађевина је рeпрeзeнтaтиван објекта.

Зграда се налази на уличној регулацији и зидана је као објекат у низу. Подигнута је по строгим принципима академизма, сa богaтом архитектонском и декоративном плaстиком нa уличноj фaсaди. Правоугаоне је основе, димензија 21.74 x 13.16м. Зграда има сутерен, високо приземље и таван. Зидана је опеком, кров је на две воде и покривен бибер црепом.

Главна, улична фасада симетрично је решена, с тим што је у западном делу зграде формиран колски пролаз који води у двориште. Пролаз затвара лепо обликована, дрвена капија, а из дворишта се преко двокраког степеништа улази у стамбени део, док је испод подеста улаз у подрум. Ликовност уличне фасаде се одликује богатом примарном и секундарном необарокном декоративном пластиком. На фасади се посебно истиче богата декорација око прозора у виду балустера, капитела, конзола, тимпанона и лунета украшених маскама и елементима са геометријским, флоралним и зооморфним мотивима. Хоризонтална подела извршена је високом соклом, наглашеним подеоним венцем и сложеним кровним венцем, који носе конзолице. Читава фасада надвишена је централно постављеном атиком, на којој је уписана година изградње куће.

У истој улици налази се кућа Алексе Поповића из 1890/1. године, која је вероватно послужила као узор за изградњу куће Вићентија Недељковића. Обе зграде су рађен у маниру академизма, са слично решеним уличним фасадама и колским пролазима постављеним на супротним странама зграде, тако да одају утисак зграда „у огледалу“.