Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Историјат

РЕГИОНАЛНИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СМЕДЕРЕВО је установа културе од националног значаја, која обавља послове заштите непокретних културних добара на територији Подунавског и Браничевског округа и то у два града Смедеревo и Пожаревац и девет општина: Смедеревска Паланка, Велика Плана, Жабари, Петровац, Кучево, Жагубица, Голубац, Велико Градиште и Мало Црниће. Територијалну надлежност Регионалног завода прописао је министар културе Решењем о утврђивању територије Завода за заштиту споменика културе из 1995. године, а обухвата двеста педесет насељених места.

Завод за заштиту споменика културе града Београда основао је 1975. године Основну организацију удруженог рада за заштиту споменика културе за подручје општине Смедерево у саставу Радне организације Завода за заштиту споменика културе града Београда.

На основу активности Републичке заједнице културе и Заједнице завода за заштиту споменика културе, Основна организација удруженог рада за заштиту споменика културе за подручје општине Смедерево је издвојена из састава Радне организације Завода за заштиту споменика културе града Београда и 21.06.1979. године конституисана као Радна организација Завод за заштиту споменика културе Смедерево.

Године 1984. свих једанаест скупштина општина Подунавског и Браничевског округа, тадашњег Подунавског региона, донело је одлуку о поверавању послова заштите непокретних културних добара Заводу у Смедереву, који је променио назив у Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево.

На основу Одлуке Владе Републике Србије од 30.04. 2013. године Регионални завод је стекао статус установе културе од националног значаја и његов пун назив је „Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево- установа културе од националног значаја“.

Регионални завод од 2002. године као свој дан прославља 22.октобар, што је заводска слава Св.Стефан Слепи.