Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Запослени

в.д. директора

Дејан Радовановић, дипл.археолог- конзерватор, саветник
d.radovanovic@spomenicikulture.org.rs

 

помоћник директора

Јасмина Поповић-Русимовић, дипл.инж.арх. - конзерватор, саветник
j.p.rusimovic@spomenicikulture.org.rs

 

Одељење за истраживање, валоризацију и документацију


Весна Мркић, дипл.историчар уметности – конзерватор, саветник
v.mrkic@spomenicikulture.org.rs

 

Анита Марковић, дипл.историчар уметности – конзерватор, виши стручни сарадник
a.markovic@spomenicikulture.org.rs

 

Одељење за техничку заштиту и пројектовање

Милорад Коцић, дипл.инж.арх. - конзерватор, саветник
m.kocic@spomenicikulture.org.rs

 

Васа Пипер, дипл.инж.арх. - конзерватор, саветник
v.piper@spomenicikulture.org.rs

 

Јелена Пантелић, дипл.инж.арх. - конзерватор, виши стручни сарадник
j.pantelic@spomenicikulture.org.rs

 

Гвозден Симић, дипл.инж.арх. - конзерватор, виши стручни сарадник
g.simic@spomenicikulture.org.rs

 

Иван Стојичић, грађ.техн. – конзерватор
i.stojicic@spomenicikulture.org.rs

 

Драган Стојиљковић, грађ.техн.  – конзерватор
d.stojiljkovic@spomenicikulture.org.rs

 

Одељење општих послова

Данило Цицмил, дипл.правник – конзерватор, саветник
d.cicmil@spomenicikulture.org.rs

 

Ружица Михајловић, дипл.економиста
r.mihajlovic@spomenicikulture.org.rs

 

 

Директори Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево од оснивања:

 

Новак Јоцовић – историчар 1975-2000

Снежана Јејић – дипл.инж.арх. 2000-2008

Верољуб Ранковић - етнолог 2008-2015

Дејан Радовановић - археолог 2015-

 

Запослени у Регионалном заводу од 1975. године до данас:

Новак Јоцовић - историчар 1975-2000

Даница Николић – дипл.инж.арх.  1975-1997

Милан Милић – помоћни радник 1975-1981

Милан Вукановић – техничар 1978-1980

Живадинка Чукић – рачуноводствени радник 1978-1980

Љиљана Ивковић – историчар уметности 1979-1990

Слободан Антић – техничар 1980-1981

Душанка Бачанин – рачуноводствени радник 1980-2001

др Млађан Цуњак - археолог 1981-2014

Александар Гајић – дипл.инж.арх.  1981-1987

Милена Деспотовић – техничар 1981-1983

Милина Ивановић – етнолог 1982-1983

Љиљана Зарић – техничар 1982-1983

Бранислав Милосављевић – дипл.инж.арх.  1983-1984

Верољуб Ранковић - етнолог 1983-2015

Тома Шаин – техничар 1983-1988

Милица Анђелковић – дипл.инж.арх.  1985-1985

Владислав Касалица – историчар уметности 1986-1998

Миланка Млађеновић – дипл.инж.арх.  1987-1988

Снежана Јејић – дипл.инж.арх.  1988-2008

Ненад Трајковић – дипл.инж.арх.  1988-1992

Иван Стојчић - техничар 1988 -

Анђелка Јелић – историчар уметности 1989-1990

Зоран Михаиловић – дипл.инж.арх.  1990-1991

Саша Панић – дипл.инж.арх.  1992-1992

Урош Јовановић – дипл.инж.арх.  1992-1992

Драган Стојановић – дипл.инж.арх. 1992-1994

Јасмина Поповић-Русимовић - дипл.инж.арх. 1994 -

Дејан Радовановић - археолог 1994 -

Петар Вукоичић – дипл.инж.арх. 1995-2009

Драган Станковић – техничар 1995-2000

Драган Стојиљковић - техничар 1995 -

Милорад Коцић - дипл.инж.арх. 1996 -

Данило Цицмил - дипл. правник 1997 -

Душанка Милановић – економиста 1998-2013

Весна Мркић - историчар уметности 1998 -

Оливера Марковић – помоћни радник 2000-2012 (2015.)

Васа Пипер - дипл.инж.арх. 2002 -

Анита Марковић - историчар уметности 2006 -

Јелена Пантелић - дипл.инж.арх. 2008 -

Гвозден Симић - дипл.инж.арх. 2008 -

Ана Костић – историчар уметности-волонтер 2009-2010

Александар Млађеновић – дипл.инж.арх. 2011-2012

Маријана Бутрић - дипл.економиста 2014 -2017

Ружица Михајловић - дипл.економиста 2017-